Vision

Visionen for Jammerbugt Kulturskole er, at alle kommunens borgere ved at beskæftige sig med musik og andre kunstneriske udtryksformer får mulighed for at deltage, opleve, lære og selv sætte sig positive spor hos medborgeren.

  • Kulturskolen tilbyder undervisning af høj pædagogisk og faglig kvalitet ved at arbejde målrettet på alle niveauer og tilbyde undervisning, der både skaber bredde og udfordrer talentet
  • Kulturskolen vil gennem et varieret udbud af aktiviteter og arrangementer med såvel elever, som professionelle udøvere, tilbyde gode oplevelser for elever og borgere i alle aldersgrupper
  • Kulturskolen etablerer 4 kraftcentre i Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev, som sammen med de decentrale undervisningslokaliteter tilbyder undervisning og aktiviteter i gode fysiske rammer og samtidig sikrer musikskolens synlighed og tilgængelighed i hele kommunen
  • Kulturskolen er en konstruktiv og engageret samarbejdspartner i forhold til forældre, brugere, folkeskoler, bestyrelse, forvaltning og andre interessenter
  • Kulturskolen er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde sine dygtige medarbejdere