Undervisningen

Gennenm sange og sanglege, dans og bevægelse, remser og rytmer udvikles børnenes motorik og stimulerer til indlæring og opmærksomhed.
Børnenes opmærksomhed fanges med spil på små instrumenter som f.eks. rasleæg og deres lyst til bevægelse stimuleres med tørklæder, små bolde, sæbebobler mm.