Junior-Band (2. - 3. klasse)

Her er rytmisk sammenspil den bærende kraft, hvor eleverne lærer grundlæggende færdigheder på fortrinsvis guitar, bas, trommesæt og keyboards. Eleverne får i mindre grupper på 4-6 deltagere mulighed for at “spille i band” og derved opnå et grundlæggende kendskab til nogle af de instrumenter, man kan få undervisning på igennem kulturskolen. Junior Band er en slags forskole til den egentlige instrumentalundervisning.


Der undervises 36 gange á 45 min. 

Pris: 1.548,- kr. 

Betalingen fordeles på 3 rater. 

Girokortene kommer fra kommunen til betales e-boks

Hvis man starter senere på sæsonen, tilpasses prisen herefter.