Undervisningen

  • 60 min sammenspil
  • 30 min teori/hørelære, rotation mv.
  • 25 min. soloundervisning

Ekstra arrangementer

  • Workshops: f.eks. sangskrivning, E-musik, mm.
  • 2-3 regionale talentklasseweekender
  • Minimum 2 koncertoplevelser (vi tager ud og hører en koncert sammen)

Vil du vide mere?

Sidder du stadig med ubesvaret spørgsmål, så kontakt en af talentklassens underviserne:
Mads Rosendahl, tlf. 30 35 14 20
Mikkel Koudahl, tlf. 30 31 33 54

Talentklassen

Talentklassen i Jammerbugt Kulturskole er et tilbud til særligt udvalgte elever i udskolingsalderen. Undervisningen har til formål at skabe grobund for musikalske fællesskaber mellem kommunens mange dygtige elever. Her er niveau og harmonisk holdsammensætning i fokus. Talentklassen er et fællesskab fuld af musik, venskaber og oplevelser. Du kan forvente høj faglighed, seriøsitet og mulighed for at nørde med ligesindede.

Ekstra arrangementer

Udover den sædvanlige undervisning vil der i løbet af året være flere forskellige workshops og fællesarrangementer. Workshops kan f.eks. indeholde undervisning i sangskrivning, musikproduktion og lign. Derudover vil året også byde på både koncert- oplevelser og talentklasseweekender, der alt sammen skal være med til at danne grobund for et fedt miljø - både socialt og musikalsk.

Hvad forventes der af dig?

Som talentelev er du udvalgt på baggrund af dit potentiale – åbenlyst grundet dine musikalske færdigheder, men i høj grad også dit mentale mind-set. Vi forventer derfor fra kulturskolens side, at du som talentelev - selvfølgelig med hjælp og opbakning fra hjemmefra - øver dig regelmæssigt, møder velforberedt og stabilt til undervisningen samt deltager og bakker op om aktiviteter i løbet af året.

Hvad koster det?

Selvom tilbuddet udvides med dobbelt længde holdundervisning, workshops, koncertoplevelser m.m. bibeholdes deltagerbetalingen uændret og ligesom et traditionelt kombi-holds tilbud!

Pris for talentklassen i sæson 23/24: kr. 3.870,- fordelt på 3 rater á kr. 1.290,-
Tilkøb: Undervisning på bi-instrument i 20 min /uge: kr. 2000,-
Tilkøb: Længere instrument/bi-instrument undervisning: + 500,- pr. ekstra 5 min/sæson